Odkurzacz

Mama /do Marysi w ferworze odkurzania swojego pokoju/: Dosyć. Wystarczy już.

Maria nie reaguje.

Mama: Maria wystarczy już, jest posprzątane.

Maria: Mamo, tylko mi nie mów że będziemy się o to kłócić.

Comments are closed.