Wierszem

Mama: Zosia do mnie!

Maria /do Zosi/: Wsiadaj szybko na mój grzbiet, odnajdziemy mamę wnet.

Comments are closed.