Gepard

Zosia przynosi swojego ulubionego geparda: Patrz Tato, to mój gaperd.

Comments are closed.