Podróże

Jedziemy przez Knurów. Marysia czyta napis na tabliczce z nazwą miejscowości: KU-NURW??? Boże, gdzie my jesteśmy?

Comments are closed.