Paradoks

Zosia (filozoficznie): Mamo, czy jak mówiłam, że nic nie mówiłam, to coś mówiłam?

Comments are closed.