Metafora

Bartek czyta instrukcję obsługi wiertarki: “Wywieranie zbyt dużego nacisku na narzędzie nie przyspiesza procesu…”.

Zosia (dobitnie): O, i to jest Tato metafora życia.

Comments are closed.