List

Maria: Mamo podaj mi GUPOPIS bo muszę napisać list do babci.

Mama: Proszę.

Maria: Ha! Ale mam szczęście.

Comments are closed.