Papcie

Zosia widzi, że Tata chodzi bez papci: Tato, zakładaj papciury!

Comments are closed.