Słodycze

Mama: Zosia, nie zjadłaś obiadu nie ma żadnych słodyczy.

Zosia /z chytrą miną niesie jakiś pojemnik/: Ale chyba mi nie powiesz, że orzechy to słodycze?

Comments are closed.