W podróży

Podróż międzynarodowa. Mama: O! Jesteśmy w Niemczech!

Zosia: Jak to? Przecież już jechaliśmy przez Niemczechy.

Comments are closed.