Kot

Zosia daje kotu przysmaki, po których kot dostaje świra. Biega po pokoju i szaleje.
Mama: Nie dawaj mu więcej tych przysmaków, to są chyba jakieś psychotropy.
Zosia: Chyba kototropy 🙂

Comments are closed.